Świat się kręci

– Dowody potwierdzają, że tutaj trzymano terrorystów i według nich ich torturowano – mówi Sylwester Latkowski, który zarzuca Polskim politykom zbytnie kłanianie się Stanom Zjednoczonym. – To są ludzie, któ