Świat się kręci

– Z wywiadów wynikało, że miał taki scenariusz z tyłu głowy i liczył się z tym, że jest możliwy – tak o śmierci Borysa Niemcowa mówi Arleta Bojke, która wielokrotnie rozmawiała z zamordowanym politykiem. Czy musiał zg