Świat się kręci

Gościem dnia jest Kacper Kuszewski. O kampanii społecznej na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec dzieci „Reaguj – Masz prawo” mówią: Henryka Krzywonos (prowadziła rodzinny dom dziecka) i Marek Michalak (Rzecznik Praw Dzieck