Świat się kręci

Gościem dnia jest Kacper Kuszewski. O kampanii społecznej na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec dzieci „Reaguj – Masz prawo” mówią: Henryka Krzywonos (prowadziła rodzinny dom dziecka) i Marek Michalak (Rzecznik Praw Dziecka). O tym, jak oswoić się z giełdą opowiadają: Iwona Sroka (prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych), Leszek Mellibruda (psycholog biznesu) i Krzysztof Berenda (dziennikarz ekonomiczny). O książkach XXI wieku mówi Marcin Beme (audioteka.pl). Muzycznym gościem jest zespół Tides From Nebula.