Świat się kręci

Ukraińcy, Białorusini, Norwegowie i Szwedzi. Z roku na rok przyjeżdża do nas coraz więcej studentów zza granicy. – To jest trend, który nabiera rozpędu – mówi Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa