Sukces jest kobietą

Bohaterka dziesiątego odcinka jest dr nauk medycznych Agata Kurzyk. Łączy pracę naukową ze sztuką. Jest uznaną wiolonczelistką, kompozytorką i autorką muzyki filmowej, a równolegle zajmuje się biologią komórek macierzystych i nowotworow