Studio Raban

Chór i Orkiestra Jordan powstały przed ŚDM w Krakowie. Aktywnie uczestniczą w życiu młodzieży, muzykując między innymi na mszach św., koncertach, wielbieniach i wielu innych spotkaniach. Hania, która już kilkakrotnie w życiu przyjmowała sakrament namaszczenia chorych, mówi o fundamentach budowania poczucia własnej wartości, której często młodym osobom brakuje. W tym odcinku także próba odpowiedzi na pytanie: czy prawdziwi mężczyźni modlą się na różańcu?