Studio Raban

Chór i Orkiestra Jordan powstały przed ŚDM w Krakowie. Aktywnie uczestniczą w życiu młodzieży, muzykując między innymi na mszach św., koncertach, wielbieniach i wielu innych spotkaniach. Hania, która już kilkakrotnie w życiu przyjmowała