Studio Raban

Ma duże doświadczenie pracy duszpasterskiej i ewangelizacyjnej dzięki swojej pracy w Afryce. Nuncjusz Apostolski – Polak, Biskup Mirosław Adamczyk będzie witał papieża Franciszka podczas Światowych Dni Młodzieży w Panamie, które odbędą się w styczniu 2019 roku. W programie gościmy Grzegorza, który przeszedł szlak Santiago di Compostela na jednej nodze! Natomiast, uczestnicząc w Biegu Papieskiego w Krakowie, rozmawialiśmy z młodymi z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, a także z mieszkańcami Krakowa o tym, kim jest dla nich Ojciec, jak ważny jest w rodzinie!