Studio Raban

Ksiądz Daniel Glibowski w Radomiu pomaga bezdomnym i inspiruje młodych. Natalia angażuje się w pomoc bezdomnym i ubogich w Dziele Pomocy Ojca Pio w Krakowie, a doktor Paweł rzucił wszystko by pomagać potrzebującym w hospicjum.