Studio Raban

Odwiedzamy opactwo w Jarosławiu, gdzie działa Ruch Apostolstwa Młodzieży Polska, czyli wspólnota założona przez samego świętego JP2. Papież nadziei. Pokazujemy także szkołę w Przemyślu, gdzie w przyjaźni żyją uczniowie różnych narodowoś