Studio Kultura Rozmowy

Gościem jest poeta i dramaturg Artur Grabowski, który w serii „Poeci do kwadratu” przedstawił autorski wybór wierszy Cypriana Kamila Norwida poprzedzony osobistym esejem na temat życia i twórczości romantycznego poety