Studio Kultura Rozmowy

„Reemigrejtan. Kiedy Zygmunt Nowakowski wróci wreszcie do Krakowa?!” – to tytuł książki o jednej z najciekawszych postaci kultury II RP i powojennej Polski emigracyjnej. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa LIBRON. Naszym