Studio Kultura Rozmowy

W kolejnym odcinku przypominamy twórczość Teofila Axentowicza. Gościem Małgorzaty Niecieckiej-Mac JEST Marta Axentowicz-Bohosiewicz z Fundacji Armenian, pochodząca z zasłużonej rodziny polskich Ormian, której znanym przedstawicielem był