Studio Kultura Rozmowy

24 stycznia 2020 roku minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał nową instytucję kultury, współprowadzoną z Fundacją Ośrodka KARTA – Centrum Archiwistyki Społecznej. o zadaniach nowo powołanej instytucji oraz o roli archiwó