Studio Kultura Rozmowy

8 lutego minęło 25 lat od śmierci o. Józefa Marii Bocheńskiego, logika, filozofa, historyka, sowietologa. Teatr Telewizji przygotował spektakl „Negocjator”, którego tytuł nawiązuje do roli, jaką ojciec Bocheński odgrywał w 1