Studio Kultura Rozmowy

„Teatr powinien odpowiadać aspiracjom miasta i ambicjom jego mieszkańców” – mówi dr Zbigniew Rybka, dyrektor Teatru Miejskiego w Lesznie, z którym rozmawiamy m.in. o specyfikacji pracy w teatrze bez stałego zesp