Studio Kultura Rozmowy

Pierwsza wystawienie „Króla Rogera” w Szwajcarii odbyło się w ramach festiwalu promującego polską kulturę. Jest to szwajcarska inicjatywa Culturscapes wsparta przez Instytut Adama Mickiewicza. O festiwalu i o samym dziele Katarzyna