Studio Kultura Rozmowy

Na jego ilustracjach wychowały się pokolenia. Świat, który w nich przedstawiał był przepełniony fantastyką i skłaniał do dalszego poznawania. Zilustrował 240 książek, m.in. Brzechwy, Tuwima, Mickiewicza czy Andersena. W programie przypominamy