Studio Kultura Rozmowy

Gościem Katarzyny Sanockiej jest dr Marika Kuźmicz – założycielka Fundacji Arton, organizacji non-profit zajmującej się badaniem sztuki polskiej lat 70. oraz Fundacji im. Edwarda Hartwiga, zajmującej się opracowaniem i popularyzacją dorobku wyb