Studio Kultura Rozmowy

W programie rozmowa na temat zbioru poetyckiego Stanisława Grochowiaka „Perłopław na piasku. Haiku-images”. Dariusz Brzóska-Brzóskiewicz, autor wyboru, zdecydował się na przedstawienie haiku Grochowiaka, które ukazały