Studio Kultura Rozmowy

Nakładem wydawnictwa UJ ukazała się książka prof. Andrzeja Szczerskiego „Transformacja. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989”. Gościem Katarzyny Sanockiej jest autor publikacji.