Studio Kultura Rozmowy

Nowe czasopismo Kwartalnik Kulturalny „Napis. Liryka, Epika, Dramat” wypełnia istotną lukę na rynku wydawniczym. Jaką? O tym z prof. dr hab. Piotrem Müldnerem-Nieckowskim z UKSW – przewodniczącym Rady Programowej – rozmaw