Studio Kultura Rozmowy

O festiwalu Wszystkie Mazurki Świata rozmawiamy z jego dyrektorem artystycznym – Januszem Prusinowskim, skrzypkiem, instrumentalistą, kompozytorem i badaczem folkloru.