Studio Kultura Rozmowy

Najpiękniejsze i najważniejsze dzieła Michaiła Bułhakowa w nowym wydaniu. Nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego ukazały się „Utwory wybrane” czyli czterotomowy zbiór prozy i innych form z całego okresu twórczości rosyj