Studio Kultura Rozmowy

Muzeum Rzeźby im. X. Dunikowskiego rozpoczyna międzynarodowy projekt badawczy, poświęcony rzeźbie monumentalnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Centralnym punktem projektu jest otwarta niedawno wystawa „Pomnik. Europa Środkowo-Wschodnia 1918-201