Studio Kultura Rozmowy

„Turysta polski w ZSRR” to opowieść nie tylko o podróży. Z Juliuszem Strachotą autorem książki rozmawiamy, o tym, jak wychodził z nałogu i w ramach terapii odwiedzał byłe republiki radzieckie.