Studio Kultura Rozmowy

Muzeum Historii Polski ogłasza konkurs literacko-edukacyjny „40 pokoleń”. Celem konkursu jest przygotowanie tekstów, które zostaną wydane w formie książkowej dla dzieci. W studio Gabriela Sierocińska-Dec, kierownik Działu Ed