Studio Kultura Rozmowy

– 190 filmów zostało wybranych z ponad 5 tys. zgłoszonych. U nas mniej więcej 90 proc. filmów odpada w trakcie selekcji i są to obiektywnie dobre filmu. Selekcjonerzy wykonują ogromną pracę. Wyróżnia nas premierowość, mamy