Studio Kultura Rozmowy

„Dzieła (prawie) wszystkie” to pierwszy tak obszerny wybór prac Andrzeja Bursy – nie tylko wierszy, lecz także prozy, prób dramatycznych i rysunków. Wojciech Engelking rozmawia z redaktorem tomu, Wojciechem Bono