Studio Kultura Rozmowy

Koncerty oparte na dziełach największych kompozytorów i warsztaty dla młodych muzyków – to wszystko w ramach YAF w Krośnie. Od 1. lipca młodzi instrumentaliści wezmą udział w warsztatach indywidualnych i orkiestrowych. – Cze