Studio Kultura Rozmowy

– Magazyny muzealne to zawsze jest tajemnicze miejsce – twierdzi Ewa Ziembińska z Muzeum Rzeźby im. X. Dunikowskiego w Warszawie. Placówka, mieszcząca się w pałacu i parku Królikarnia postanowiła udostępniać publiczności tak