Studio Kultura Rozmowy

– Jestem sam dla siebie oprawcą, bo inaczej bym zgnuśniał i zgnił – mówi Łukasz Orbitowski. W programie opowiada o książce „Rzeczy utracone. Notatki człowieka posttowarzyskiego”, która jest wyborem zapiskó