Studio Kultura Rozmowy

W Muzeum Narodowym w Warszawie oglądać można wystawę „W warsztacie niderlandzkiego mistrza”. O roli, jaką rysunki pełniły w praktyce warsztatowej od XVI do XVIII wieku oraz o odkryciach dokonanych w czasie przygotowań, mówią kurato