Studio Kultura Rozmowy

– Myśmy sobie nie zdawali sprawy z tego ogromnego bogactwa życia teatralnego Warszawy tuz po wojnie – mówi Tomasz Mościcki, autor książki „Warszawskie sezony teatralne 1944-1949”.