Studio Kultura Rozmowy

– Sztuka to jak tłumaczyć coś z rosyjskiego na polski, by nie zgubić tej różnicy, to znaczy, żeby nie dawać polskiemu czytelnikowi takiego złudnego poczucia zadomowienia, takiej swojskości, takiego zadomowienia, poczucia, że wciąż jest u