Studio Kultura Rozmowy

Gościem programu jest Małgorzata Czyńska, autorka książki „Dom polski”. Jest to zbiór wywiadów z historykami sztuki i artystami zajmującymi się wzornictwem przemysłowym. O tym czy, o Polsce i Polakach można opowiadać przez pryzmat przedmiotów, którymi się otaczają, kultowych już wytworach polskiej szkoły wzornictwa przemysłowego z Małgorzatą Czyńską rozmawia Katarzyna Sanocka.