Studio Kultura Rozmowy

Najpierw rzeźby Augusta Zamoyskiego zakupiono i sprowadzono z Francji do Polski, potem pokazywano je i konserwowano w Muzeum Narodowym w Warszawie. Teraz kolekcje dzieł artysty: rzeźby, filmy kręcone amatorska kamerą i zapiski zaprezentuje stołeczne