Studio Kultura Rozmowy

Gościem Katarzyny Sanockiej jest Lilianna Stawarz– dyrektorka V Festiwalu Opery Barokowej. Dyrektor podkreśliła, że muzyka barokowa staje się coraz bardziej atrakcyjna nie tylko dla artystów, muzyków, ale również dla audytorium. Tekst opery barokowej są archaiczne, muzyka bardzo plastyczna i otwarta na nowe interpretacje, a problemy ludzi ukazane w operze pozostają niezmienne. Wszystko to sprawia , że opera barokowa jest niezwykle fascynująca i doniosła.