Studio Kultura Rozmowy

Rozmowa z Waldemarem Dąbrowskim, dyrektorem Teatru Wielkiego – Opery Narodowej oraz pełnomocnikiem ds. organizacji obchodów roku moniuszkowskiego rozmawiamy o planowanych wydarzeniach związanych z uczczeniem 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki.