Studio Kultura Rozmowy

W Domu Spotkań z Historią trwa właśnie wystawa zatytułowana „Afro PRL. Wizerunek Afrykanów w polskiej fotografii prasowej 1955-1989”. Dlaczego Polska Ludowa chciała uchodzić za dobre miejsce do życia dla Afrykanów, któ