Studio Kultura Rozmowy

9 października rozpoczyna się Warszawski Festiwal Herbertowski. O tym
wydarzeniu i o Zbigniewie Herbercie rozmawialiśmy w naszym programie z dr Karolem Hryniewiczem literaturoznawcą UW.