Studio Kultura Rozmowy

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie powstała w 1818 roku. Początkowo działała jako instytut w ramach Oddziału Literatury Wydziału Filozoficznego UJ. Tak działo się do 1873 roku, w którym przekształcono ją w niezależną Szkołę Sztuk Pięknych. W ramach obchodów 200 lat ASP w Krakowie, Muzeum Collegium Maius przypomina o związkach obu uczelni wystawą „Akademia na Uniwersytecie. Związki Akademii Sztuk Pięknych z Uniwersytetem Jagiellońskim”.