Studio Kultura Rozmowy

4 stycznia 2019 mija 60 lat od tragicznej śmierci Alberta Camusa, francuskiego pisarza i dramaturga, jednego z najwybitniejszych intelektualistów XX wieku, autora m.in. „Dżumy”, „Upadku”, „Mitu Syzyfa”, laureata literackiej Narody Nobla w 1957 roku. O życiu i twórczości Camusa, a także o okolicznościach jego śmierci Piotr Gociek rozmawia z Krzysztofem Wołodźką.