Studio Kultura Rozmowy

Rozmowa o wydawnictwie Instytutu Polonika „Cmentarz na Rossie w Wilnie – historia, sztuka, przyroda”. Gośćmi Katarzyny Sanockiej są Dorota Janiszewska-Jakubiak, dyrektor Instytutu POLONIKA oraz dr Bartłomiej Gutowski, autor publikac