Studio Kultura Rozmowy

W programie rozmowa na temat zbioru poetyckiego Stanisława Grochowiaka „Perłopław na piasku. Haiku-images”. Dariusz Brzóska-Brzóskiewicz, autor wyboru, zdecydował się na przedstawienie haiku Grochowiaka, które ukazały się pośmiertnie, w roku 1978. – Uważam, że był twórcą, który miał pierwszy odwagę zetknąć się z kulturą wschodu, z haiku, zmierzyć się z nią, spróbować zacząć pisać w tej manierze – mówi Dariusz Brzóska-Brzóskiewicz. Haiku to stara japońska sztuka pisania wierszy o ściśle określonej budowie.