Studio Kultura Rozmowy

Gościem programu jest publicysta, dziennikarz i krytyk literacki Krzysztof Masłoń. Rozmowa dotyczy życia i twórczości Tadeusza Dołęgi-Mostowicza.