Studio Kultura Rozmowy

Gościem programu jest dr Monika Gabriela Bartoszewicz, a pretekstem do rozmowy wydana niedawno książka jej autorstwa „Festung Europa”. Wśród problemów poruszanych w publikacji znajdują się migracja, terroryzm, tzw. kryzys demokracji reprezentatywnej, totalitaryzm nowych ideologii oraz radykalizacja postaw społecznych.