Studio Kultura Rozmowy

28 listopada 1918 roku Polki otrzymały równe prawa wyborcze z mężczyznami. Polska była jednym z pierwszych krajów na świecie, które przyznały takie prawa. O stuleciu praw wyborczych kobiet mówi prof. Andrzej Nowak.