Studio Kultura Rozmowy

– 190 filmów zostało wybranych z ponad 5 tys. zgłoszonych. U nas mniej więcej 90 proc. filmów odpada w trakcie selekcji i są to obiektywnie dobre filmu. Selekcjonerzy wykonują ogromną pracę. Wyróżnia nas premierowość, mamy kilkanaście premier światowych – mówi Stefan Laudyn, dyrektor Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Ta międzynarodowa impreza filmowa odbywa się w stolicy po raz 34. Zakończy się 21 października.