Studio Kultura Rozmowy

Gościem Katarzyny Sanockiej jest Paweł Sosnowski, historyk sztuki, krytyk, kurator wystaw, reżyser filmów dokumentalnych, animator życia artystycznego. Rozmowa dotyczy kongresu Polska Wielki Projekt, podczas którego dyskutowano m.in. o