Studio Kultura Rozmowy

Gościem programu jest Przemysław Stępień, pomysłodawca festiwalu AfryKamera, pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej tego typu wydarzenia prezentującego afrykańską kinematografię. XIII edycja festiwalu odbywa się właśnie w Krakowie, Poznaniu, Warsza